Poštovani,Ovim vas obavještavamo da je u tijeku postupak pripajanja trgovačkog društva NOX GRUPA d.o.o., Varaždin, Dravska 17, OIB:04321875011 (društvo koje se pripaja), trgovačkom društvu CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB:50388109754 (društvo preuzimatelj), koje je imatelj poslovnih udjela u pripojenom društvu u 100% dijelu i vladajuće društvo najveće hrvatske privatne energetske grupacije CRODUX ENERGIJA.


CRODUX PLIN d.o.o. kao pravni slijednik NOX GRUPE d.o.o. i nositelj važeće energetske dozvole za opskrbu električnom energijom, pripajanjem će preuzeti sve važeće ugovore o opskrbi električnom energijom koje je NOX GRUPA d.o.o. sklopila s kupcima. U formalno pravnom smislu Vaš Ugovor o opskrbi električnom energijom se nastavlja izvršavati prema ugovorenim uvjetima, te realizaciju istog prati isti tim stručnjaka koji su preuzeti pripajanjem NOX GRUPE d.o.o., proširen energetskim stručnjacima iz CRODUX PLIN d.o.o. Upisom pripajanja u sudski registar imovina pripojenog društva i njegova prava i obveze prelaze na društvo preuzimatelja, a pripojeno društvo prestaje, te će nakon tog datuma račune za izvršenu isporuku električne energije po preuzetim ugovorima o opskrbi izdavati društvo preuzimatelj.


Kao našem kupcu električne energije garantiramo Vam nastavak dosadašnje uspješne poslovne suradnje, u opsegu kvalitete i pouzdanosti ugovorene usluge koju ste imali dosad, a koju ćemo i ubuduće kontinuirano unaprjeđivati na zadovoljstvo i u interesu svih naših kupaca.


Također Vas pozivamo da nam se obratite s punim povjerenjem vezano za pružanje ostalih usluga opskrbe energentima iz portfelja grupacije CRODUX ENERGIJA:

 • OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - CRODUX PLIN d.o.o,
  Tel: 01/5559-060, Fax: 01/5559-069,
  E-mail: opskrba.struja@crodux-plin.hr,

 • OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM I UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM - CRODUX PLIN d.o.o.,
  Tel: 01/4590-580, Fax: 01/4590-581,
  E-mail: natural.gas@crodux-plin.hr i info@crodux-plin.hr,

 • OPSKRBA NAFTNIM DERIVATIM - CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.,
  Tel: 01/6651-400, Fax: 01/6652-400,
  E-mail: info@crodux-derivati.hr,


Dodatne informacije možete pronaći na našim internetskim stranicama:Veselimo se nastavku suradnje i srdačno Vas pozdravljamo!